Loop Partners har offentliggjort regnskabet for 2015

Af Torben Graversen, Adm. Dir. hos Loop Partners (dk.linkedin.com/pub/torben-graversen/7/326/27b/en)

I dag har Loop Partners offentliggjort regnskabet for 2015. Vi er stolte af at præsentere et overskud og en vækst på 185% i bruttofortjeneste ift. 2014. Selskabet har i 2015 investeret kraftigt i vækst og har fordoblet antallet af ansatte i løbet af 2015.

Det gode resultat i 2015 et frugten af en stor indsats ydet af alle i Loop Partners. Se hvem vi er og hvad vi beskæftiger os med ved at følge os på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/loop-partners.

Her er ledelsesberetningen fra regnskabet, som kan læses i regnskabet (hent det gratis på cvr.dk).

Loop Partners leverer relevant it-infrastruktur, cloud services, uvildig rådgivning og særligt kompetente konsulenter. Vores løsning har ét sigte, at optimere vores kunders forretning.

Selskabets kundegrundlag omfatter et bredt udsnit af industrier, brancher og offentlige organisationer. Loop Partners’ fokus på specifikation, salg og drift af it-infrastruktur betyder, at de fleste virksomheder kan drage fordel af de ydelser og kompetencer som Loop Partners tilbyder. Selskabet råder over egne specialister og samarbejder med førende leverancepartnere, med branche- eller teknologispecialer, når det er påkrævet i en leverance. 

I 2015 har selskabet haft samhandel med 526 individuelle kunder, hvoraf selskabets 20 største kunder udgør 60% af bruttofortjenesten. Organisationen er i 2015 udbygget med relevante kompetencer, og væksten i antallet af ressourcer afspejler eksekvering af planlægningen for året.  

Den etablerede bemanding tilsikrer et stærkt udgangspunkt for den forventede vækst i 2016. Resultatet for året er tilfredsstillende, og svarer til selskabets forventning. Ledelsen forventer en betydelig vækst i omsætning og indtjening for 2016.

Værdiskabende. Fortærsket og vigtig.

Af Arne Winther, Partner hos Loop Partners (https://dk.linkedin.com/in/arnewinther)

Da grundstenene til Loop Partners blev lagt i sommeren 2013, talte vi ikke særligt meget om hvilke produkter vi ville have på hylderne. Heller ikke hvilke services vi ønskede at tilbyde vores kunder eller hvilke kompetencer vores fremtidige team skulle have.

Vi talte om hvordan vi ønskede at skabe værdi for vores kunder.

I en verden hvor IT chefer, direktører og virksomhedens ledere dagligt bliver bombarderet med produkt pitches, løsningsforslag og nye fede muligheder i clouden, havde vi et stærkt behov for at definere hvordan vi, som IT partner, skulle bringe værdi til de kunder, som vi håbede ville lave forretning med os.

Det kom der to meget interessante dialoger ud af.

Den første dialog handlede om hvordan en kunde, i vores tilfælde virksomheder, opfatter værdi. Er det bundlinje der tæller, er det ”perceived value” som er afgørende eller gør de fleste sig – når alt kommer til alt – i at få den billigste pris.

Vores analyse var entydig. Fremtiden tilhører ikke box-movers, med mindre du er ualmindelig stor og har automatiseret alt. Og selv der vil kunden alene bogføre værdien i relationen som ”billigst på pris”. I en (spændende!) tid med stor omskiftelighed i IT landskabet kommer virksomheder som benytter sig af billigst på nettet til at bekoste ganske betydelige summer på rådgivning eller bemanding, som mestre alle facetter af de muligheder der byder sig til. Og det er en stor stor udfordring for langt de fleste danske virksomheder, der befinder sig i kategorien ”mellemstor”.

Den anden dialog handlede om HR modeller. Hvordan etableres et team som virkelig (og ikke kun på papir og med flotte corporate value plancher i tasken) har et ægte og indlevende kunde- og værdifokus. Igen viste vores analyse at den meget individuelle form som de fleste i IT kanalen arbejder med ikke holder vand. Kompensationsmodellerne og ledelsesstrukturerne er nød til at blive tilpasset til den virkelighed som kunderne oplever, nemlig at ingen enkeltperson kan løse alverdens behov. Der skal næsten altid et team til at afdække behov, rådgive korrekt og stå på mål for leverancen.

Vi arbejder derfor efter en model som sætter kundens værdi i centrum og som bæres af det vi kalder ”Loop Aksen”. Som IT partner leverer vi naturligvis produkter, services og konsulenter i høj kvalitet, men vi oplever at vores mange kunder ønsker at arbejde med os på grund af to afgørende parametre: Loop DNA’et og Rådgivning. 

Ganske få opgaver kan i dag løses uden indgående forståelse af hvilken kontekst leverancen skal indgå i. Samtidig kræver en vurderingen af hvilken løsning er den rigtige, ofte rådgivning uden præference for produkter og services. Kun på den måde optimeres den forretningsmæssige sammenhæng som leverancen skal indgå. Og det er det fundament vi driver Loop Partners på.

Regnskabet fra det første regnskabsår i Loop Partners er offentliggjort. Og vi har præsteret et overskud.

Af Torben Graversen, Adm. Dir. hos Loop Partners (dk.linkedin.com/pub/torben-graversen/7/326/27b/en)

Loop Partners har i dag offentliggjort Årsrapporten for det første regnskabsår siden stiftelsen i september 2013. 

Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere regnskabet for vores første år i drift. Et år med et positivt resultat på bundlinjen, på trods af store investeringer i etablering og vækst.

Det flotte regnskab er et resultat af stor dedikation og en fantastisk indsats af hele Loop teamet. Se hvem vi er og hvad vi beskæftiger os med ved at følge os på LinkedIn https://www.linkedin.com/company/loop-partners.

Her er ledelsesberetningen fra regnskabet, som kan læses i regnskabet (hent det gratis på cvr.dk). 

Loop Partners leverer relevant it-infrastruktur, cloud services, uvildig rådgivning og særligt kompetente konsulenter. Vores løsninger har ét sigte: At optimere vores kunders forretning. Selskabet er etableret i september 2013 med en solid forretningsplan som grundlag for den vækst og indtjening, som er realiseret i etableringsåret. Med et fokus på at være mellemstore virksomheders foretrukne it infrastrukturrådgiver og -leverandør, har Loop Partners på blot 16 måneder etableret sig som en betydende spiller på it-markedet. Loop Partners bygger på et højt kompetence- og vidensniveau blandt alle medarbejdere, og med en særlig HR-strategi tiltrækker selskabet nogle af de bedste ressourcer i branchen.

For at servicere kunder med de mest effektive it-løsninger og fleksible leverancemodeller, har Loop Partners lanceret en række cloudbaserede it-løsninger i 2014. Cloudproduktporteføljen vil blive udbygget i den kommende periode.

En del af Loop Partners’ vækstplan bygger på at etablere kompetencecentre, som kan udvikle sig til at være markedsledende inden for deres område. I 2014 blev det første af sådanne kompetencecentre grundlagt, nemlig Loop Partners Printing Solutions. Ved den lejlighed udvidede selskabet sin partnerkreds med en partner for kompetenceområdet.

Loop Partners’ kundegrundlag omfatter et bredt udsnit af industrier, brancher og offentlige organisationer. Selskabets fokus på it-infrastruktur betyder, at de fleste virksomheder kan udnytte de fordele som Loop Partners tilbyder, og ud over at råde over egne specialister samarbejder selskabet med førende leverancepartnere med branche- eller teknologispecialer, når det er påkrævet for at tilfredsstille kundens behov.

Resultatet i selskabets etableringsår er tilfredsstillende, og ledelsen forventer en betydelig vækst i omsætning og indtjening i 2015.

Hvor vigtigt er det at duplikere? (ppsssstt - det er vigtigt!)

Af Henrik Mikkelsen, Infrastructure Architect hos Loop Partners (dk.linkedin.com/in/henrikdmikkelsen/en)

Dette er ikke et emne, der er begrænset til specifik backupsoftware eller systemer.

Det er noget der vedrører en hvilken som helst form for backup ligegyldig, hvilken terminologi der bliver brugt. F.eks. hedder det duplication hos Netbackup, og Networker kalder det cloning.

Normalt bryder jeg mig ikke om at generalisere, men når det drejer sig om at duplikere, så er jeg ikke så sart:

  • Hvis backup af dit produktionsmiljø ikke indeholder duplikering af kritiske data, så er den ikke fyldestgørende!!

Ja, det er en meget bred generalisering, og jeg hører mange forklaringer og undskyldninger mht. hvorfor man ikke duplikerer – tidsfaktor, økonomi, endda at det bestemt ikke er nødvendigt. Der kan selvfølgelig være undtagelser, men jeg er ikke rigtig stødt på nogen, der har kunnet overbevise mig om det modsatte.

For mig er backup det samme som forsikring. Så set ud fra det synspunkt, bør du overveje, om du ville tage en forsikring hos et selskab, der ikke kunne garantere, at de kunne udbetale til dig i tilfælde af, du opfylder kravet?

Oversat til backup, svarer det til, at du kun har en enkelt backup, og den dag den bliver nødvendig, så fejler den. Det er desværre ikke uhørt, og når det sker, så koster det som regel. Det vil sige, at alle virksomheder bør gøre sig klart, hvilke dataområder der er forretningskritiske, og hvor meget data de reelt kan tåle at miste i disse områder set i forhold til tabt fortjeneste, tabt omdømme, muligheder for sagsanlæg/bevisførelse og andre forhold, der er vigtig for virksomheden.

Lad os se på de mest almindelige undskyldninger for, hvorfor man ikke udfører duplikering.

Økonomi

Dette er den mest udbredte og sværeste undskyldning at komme til livs.

For mig viser det, at virksomheden ikke tager backup alvorligt. Det betyder, at kun it-afdelingen er ansvarlig for backup, og at det er it-afdelingens normale budget, der dækker denne post.

Det resulterer i, at virksomheden ikke har en backup, der er i virksomhedens interesse. Det er ikke fordi, it-afdelingen ikke kan finde ud af at lave backup, men når pengene tages fra it-afdelingens eget budget, så betyder det oftest, at det er tekniske og ikke forretningskritiske aspekter der afgør, hvad der bliver taget backup af.

Jeg har set talrige eksempler på, at irrelevant data bliver beskyttet alt for aggressivt, mens der kun tages backup af kritisk data kun en gang i mellem, simpelthen fordi it-afdelingen rent teknisk ikke ser, hvor de kritiske områder er.

Backup er ikke en it-funktion. Backup er en forretningsproces, som it-afdelingen varetager. Det er en funktion, som tilhører alle afdelinger, og derfor ligger ansvaret og økonomien hos alle afdelinger.

Det vil sige, at backup bør være en del af alle afdelingers budget.

Så hvis undskyldningen er, at der ikke er penge til at duplikere, så er der en hård opgave i vente – nemlig at få overbevist virksomheden om, at backup er alles ansvar, og at pengene derfor skal komme fra alle afdelinger.

Tid/Backup vindue

Hvis duplikering ikke finder sted på grund af den tid, det tager, eller at backup vinduet ikke er stort nok til det (eller allerede alt for stort – de fleste har et naturligt maksimum på 24 timer), så er der et problem.

Typisk er der to måder at løse det på:

  • Gennemgå miljøet – mange backupmiljøer er stagneret og har ikke ændret sig i lang tid, selv om driften har. Kan der laves arkitekturændringer? Etableres bedre/andre procedurer? Giver gamle backupvinduer reelt stadig mening? Mange backupmiljøer kan sagtens optimeres og derved skabe plads til duplikering.
  • Økonomi – nogen gange er eneste udvej at bruge penge på backupmiljøet og forny det. Hvis det er problemet, så læs foregående afsnit om økonomi.

Backup til sekundært site

Dette er nok en af de mest farlige undskyldninger for ikke at lave duplikering:

Vi udfører backup til vores sekundære site, så derfor behøver vi ikke duplikere.

Dette argument skræmmer mig lidt: Det er forkert af én vigtig grund:

  • Der er stadig kun én backup – hvis den fejler, er virksomheden lige så fortabt, som var backuppen udført på det primære site. Derved viser udtalelsen at der ikke er forståelse for hvad duplikering egentlig gør for virksomheden.

Til gengæld er et sekundært site en oplagt måde at få duplikeret sine backupdata på, og hvis økonomien allerede er etableret for et sekundært site, så bør duplikering ikke være et problem.

Langt de fleste produkter har en duplikeringsmulighed, og prisen for den mulighed er normalt ikke en stor post på økonomien for et sekundært site i forhold til etableringsudgfter, leje, strøm og andre faste udgifter.

Opsummering

Der er ægte forretningskritiske grunde til at duplikere. For alle kritiske systemer bør en backup aldrig være et single point of failure og backuppen bør udvikles og vedligeholdes ud fra det synspunkt, at det er forsikring. Har din virksomhed råd til at miste kritiske data?